ADVIES
Een jaarverslag maken is voor veel ondernemingen en instellingen een wettelijke verplichting, met als primair doel het informeren van de (financiƫle) belanghebbenden.

Een goed jaarverslag kan echter veel meer bieden dan een overzicht van feiten en cijfers. Primair geeft het jaarverslag een beeld van het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Maar daarnaast kunnen in een jaarverslag de identiteit en ambities van een onderneming goed uiteengezet worden. Dit werkt vaak imagoversterkend.

Report Company helpt u graag in het maken van de juiste keuzes met betrekking tot uw jaarverslag. Zowel inhoudelijk als procesmatig. Of het nu om de gedrukte versie of de HTML-versie gaat, of over teksten of ontwerp of de meest actuele wet- en regelgeving. Report Company kan u op alle deelgebieden adviseren.

Wilt u een advies met betrekking tot uw jaarverslag? Neem dan
contact met ons op. Wij informeren u graag.